Modika, s.r.o.

Ulica krála Štefana 347/8

929 01 Malé Dvorníky

ICO: 47 550 635, DIC: 2023946056

Tel: 00421 902 637 170